10 načinov, kako lahko podjetja dosežejo ogljično nevtralen status

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav10 načinov, kako lahko podjetja dosežejo ogljično nevtralen status

Prepoznavnost in ozaveščenost o svetovni podnebni krizi sta na najvišji ravni. Pomembna vloga, ki jo imata pri globalnem segrevanju industrijska in gospodarska dejavnost

postajajo tudi bolj očitne. V odgovor na to številne korporacije sprejemajo ukrepe za zmanjšanje svojega ogljičnega odtisa in emisij onesnaževal. V tem članku bo pregledanih nekaj načinov, kako lahko podjetja dosežejo cilje okoljske trajnosti.

Poslušanje znanosti

Koncept doseganja neto ničelnih emisij ni več nov. Podjetja si že leta zastavljajo cilj, da bodo v ozračje odstranili toliko ogljika, kot ga oddajo njihove dejavnosti. Mnoga podjetja so poskusila z različnimi strategijami za dosego tega cilja.Raziskave so pokazale, kako različne poslovne prakse onesnažujejo okolje, navdušujoče rešitve pa je ponudila tudi znanost. Številna podjetja uporabljajo analitiko podatkov za optimizacijo porabe energije in odkrivanje področij za izboljšave. Spodaj je nekaj korakov, ki bi jih morali upoštevati kot lastnik podjetja.

Postavite realne cilje

Na poti k doseganju ničelnih neto emisij si morajo podjetja zastaviti realne cilje. Eden najboljših izhodišč za začetek so načrti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Predpostavka je uporaba znanosti za opredelitev korakov, ki jih mora podjetje narediti . Uporaba znanosti pri ustvarjanju trajnostnih ciljev poveča verjetnost uspeha.

Določitev ciljev pomaga podjetjem, da jasno opredelijo svoje cilje. Prav tako zainteresiranim stranem in strankam pošilja sporočilo, da podjetje resno namerava zmanjšati svoj ogljični odtis. Poleg tega doseganje in določanje ciljev podjetjem omogoča merjenje njihovega napredka.Prehod na obnovljivo energijo

Prehod na obnovljive vire energije je eden najpomembnejših korakov, ki jih podjetja lahko naredijo, da dosežejo ničelne neto emisije. Obnovljivi viri energije, kot sta veter in sonce, postajajo vse bolj stroškovno konkurenčni fosilnim gorivom.

Glede na hud vpliv porabe energije na podnebje bi morala podjetja vlagati v obnovljive vire energije za oskrbo svojih dejavnosti. Podjetja lahko vlagajo v projekte obnovljive energije na kraju samem, kot so sončne celice ali vetrne turbine. Prav tako lahko kupijo kredite za obnovljivo energijo, da izravnajo svoje emisije ogljika.

Optimizirajte energetsko učinkovitost

Če je bolj zelen vir energije en del prizadevanj podjetja za trajnost, potem je energetska učinkovitost drugi. Zmanjšanje potreb po energiji z inovativno tehnologijo je ključni korak pri zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja. Preprosti koraki, kot je namestitev LED razsvetljave, nadgradnja sistemov HVAC in izolacija stavb, lahko znatno zmanjšajo porabo energije. Dobre ideje so tudi oblikovanje učinkovitejših tovarn ali nakup hibridnih ali električnih vozil za uporabo v voznem parku.Zmanjšajte emisije v dobavni verigi

Pri ocenjevanju njegovega ogljičnega odtisa se pogosto pozabi na mrežo dobaviteljev podjetja. Vendar pa je zmanjšanje emisij v dobavni verigi pomemben vidik doseganja neto ničelnih emisij. Podjetja bi morala sodelovati s svojimi dobavitelji, da bi zmanjšala emisije v celotni dobavni verigi. To lahko vključuje pridobivanje materialov iz trajnostnih virov ali zmanjšanje odpadkov, ki nastanejo med rudarjenjem surovin.

Izvajajte trajnostni promet

Logistične operacije so pomemben vir emisij ogljika za mnoga podjetja. Te dejavnosti vključujejo tako nabavo surovin kot distribucijo končnih izdelkov. Pomembne so tudi emisije, ki jih proizvedejo zaposleni med vsakodnevno vožnjo. Posledično so strategije, kot so uporaba električnih vozil, spodbujanje javnega prevoza in spodbujanje dela na daljavo, koristne. Nekatera podjetja prav tako raziskujejo uporabo biogoriv in vodikovih gorivnih celic za napajanje svojih transportnih flot.Zmanjšajte odpadke in izboljšajte recikliranje

Zmanjšanje odpadkov in spodbujanje recikliranja lahko znatno zmanjšata ogljični odtis podjetja. Podjetja lahko preizkusijo razgradljive embalažne materiale, izvajajo programe kompostiranja in uporabljajo reciklirane surovine. Prizadevanje za recikliranje odpadkov in uporabo recikliranih materialov kaže na zavezanost podjetja ogljični nevtralnosti.

Investirajte v zajemanje in shranjevanje ogljika

Zajemanje in shranjevanje ogljika je tehnologija, ki hitro pridobiva na priljubljenosti. Postopek zbira emisije ogljikovega dioksida iz industrijskih procesov in jih ohranja pod zemljo. To lahko pomaga podjetjem doseči neto ničelne emisije z zajemanjem emisij, ki jih je težko zmanjšati ali izravnati. Nekatera podjetja vlagajo v projekte CCS, da izravnajo svoje preostale emisije in dosežejo ničelne neto emisije.

Vključite zaposlene in zainteresirane strani

Vključevanje zaposlenih in zainteresiranih strani je bistvenega pomena za doseganje ničelnih neto emisij. Podjetja lahko izobražujejo zaposlene o trajnostnih praksah. Dajanje zgleda jih tudi spodbuja k sprejemanju trajnostnih navad v službi in doma. Podjetja lahko vključijo tudi deležnike, kot so člani uprav, dobavitelji in vlagatelji. Potrebna so skupna prizadevanja za spodbujanje trajnosti in spodbujanje vseh posameznikov, ki sodelujejo v podjetju, da sprejmejo trajnostne prakse.

Izvajajte načela krožnega gospodarstva

Krožnost in krožno gospodarstvo sta poslovna modela, ki poudarjata zmanjševanje odpadkov in izboljšanje učinkovitosti virov. To vključuje oblikovanje izdelkov za vzdržljivost in možnost recikliranja, uporabo recikliranih materialov in podporo naravnim procesom. Podjetja lahko raziskujejo tudi nove poslovne modele, kot so modeli izdelka kot storitve ali leasinga. Težišče tovrstnih prizadevanj je uvajanje trajnosti v potrošnjo.

Razkrijte in poročajte o napredku

Preglednost je ključnega pomena za vsak uspešen poslovni podvig. Podjetja lahko objavijo svoj napredek pri doseganju ničelnih neto emisij in okoljske trajnosti. To vključuje poročanje o njihovih emisijah toplogrednih plinov, doseganje ciljev in poročanje o napredku pri doseganju zastavljenih ciljev. Podjetja se lahko vključijo tudi v okvire trajnostnega poročanja, ki obstajajo za zagotavljanje standardiziranega poročanja in preglednosti deležnikom. Javno poročanje omogoča podjetjem, da spremljajo svoj napredek in prepoznajo področja za izboljšave.

Doseganje cilja nevtralnosti emisij je mogoče

Vsako podjetje lahko doseže ničelne neto emisije in okoljsko trajnost. To je zahteven, a nujen cilj, za katerega si morajo prizadevati korporacije. Omenjeno je le nekaj načinov, kako lahko korporacije dosežejo ničelne neto emisije in okoljsko trajnost. Obstajajo tudi drugi načini, kako si lahko podjetja prizadevajo doseči nevtralnost emisij v vseh vidikih svojega delovanja in dejavnosti.

Določanje razumnih ciljev, prehod na obnovljivo energijo, optimizacija energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij v dobavni verigi podjetjem omogočajo neposredno zmanjšanje onesnaževanja. Poleg tega izvajanje trajnostnega transporta, zmanjševanje količine odpadkov in naložbe v zajemanje ogljika odstranjujejo ogljik iz okolja. Z vključevanjem zaposlenih in deležnikov, uporabo načel krožnega gospodarstva in razkrivanjem napredka so korporacije dobri zgledi, ki jim lahko sledijo.

Razsodba

Povedati je treba, da ni enega popolnega pristopa. Podjetja lahko svoje strategije trajnosti prilagodijo svojim specifičnim dejavnostim in panogam. Ne glede na primer sta doseganje ničelnih neto emisij in okoljska trajnost nujna za prihodnost našega planeta. Takšen cilj je tudi poslovno smiseln, saj potrošniki in vlagatelji od podjetij vse bolj zahtevajo trajnostne prakse.

prejšnja objava
5 nasvetov, kako ostati na tekočem z nalogami na fakulteti

Sorodne objave

Učitelji iz Belfasta so ustvarili programsko opremo za zmanjšanje delovne obremenitve učiteljev in povečanje učinkovitosti pouka

Kaj so igre NFT in kako delujejo?

Ali delate te kritične marketinške napake?

Dodaj komentar